MZbouw.nl

Zonder precies het eindresultaat in vorm en functie voor ogen te hebben, besloot de opdrachtgever voor deze site direct na een korte ontwerpfase aan te vangen met realisatie. Dat leidde tot een gestaag iteratief proces waarin de site telkens een beetje werd uitgebreid. Het toevoegen van elementen in ontwerp, realisatie en met content gebeurde zo gefaseerd. De nieuwe site kon op elk moment live en dat kwam onverwacht heel goed uit.

Iteratief proces

Ontwerp, ontwikkeling en oplevering volgden elkaar op in een iteratief proces waarin de opdrachtgever de touwtjes in handen hield. Zo kon hij naar wens sturen en toevoegingen doen, testen en content invoeren. Zo stond tijdens het gehele proces een site klaar die elk moment live kon.

Elk moment live

Met de nieuwe site achter de hand was de keuze voor livegang snel gemaakt, toen de coronacrisis vroeg om snel schakelen. Wetende dat alle functionaliteiten al uitvoerig waren bekeken, kon met een gerust hart tot publicatie worden overgegaan. Zo kon het bouwbedrijf zich blijven concentreren op en goed presenteren aan haar klanten.

Bouwbedrijf