Guidare.nl

Overtuigen is cruciaal voor een coach. Dat wordt aangevangen met een mooie website. Het verhaal van de coach kan daarin helder worden uiteengezet. Achter de schermen kunnen blogs, pagina’s en zelfs complete subsites worden toegevoegd.

Pagina’s en blogs

Coaching vraagt om diepgang. Met pagina’s en blogs kan praktisch oneindig informatie worden toegevoegd aan de website, zonder het overzicht te verliezen. Die informatie wordt vanzelf netjes gepresenteerd, op apparaten met allerlei formaten, met mooie details in het ontwerp.

Niche sites in multisite

Voor behandelmethoden die een op zichzelf weer een wereld apart vormen kan gekozen worden om subsites in te richten in een WordPress multisite omgeving. Daarmee blijft de presentatie consistent, het onderhoud laag en worden de mogelijkheden nóg groter.

Coaching en training