Wateringsemolen.nl

Vlak voor de Open Monumentendag werd deze site in enkele dagen voorzien van een nieuw jasje. Daarbij werd gebruik gemaakt van moderne mogelijkheden om beeld beter te laten spreken. Zo stond er snel een strakke website die direct onder veel ogen kwam. Dat viel in de smaak bij opdrachtgever, ontwerper en bezoeker.

Strakke site

Groot beeld, moderne typografie, de mogelijkheid om alle inhoud makkelijk te beheren en behoud van de huidige content in de site, dat zijn pijlers voor snelle realisatie van een strakke site. Achter de schermen hoeven alleen het verhaal en de plaatjes worden ingevoerd. Ontwerp en functie zijn vastgelegd naar eis van de ontwerper. Dat maakt deze site mooi toekomstbestendig.

Snel opgeleverd

Kan dat dit weekend nog af? Soms loopt het zo, dat budgetten of voorbereidingen kort voor het moment supreme pas de mogelijkheid bieden om met de realisatie van een website te beginnen. Gewoonlijk geen probleem, dan krijgt dat prioriteit, om vlot en zonder verlies van kwaliteit op tijd iets moois neer te zetten.

Dorpskorenmolen