Scrumpy.nl

Het dorpscafé, dat kent iedereen. Een uitgebreide website is dan wellicht gewoon niet nodig. Maar een enkele pagina die goed kan worden beheerd kan op een vriendelijke manier toch een hoop informatie ontsluiten, en de redder in nood zijn in tijden van crisis.

Doeltreffend eenvoudig

Een enkele eenvoudige pagina wordt met doeltreffende mogelijkheden om de inhoud te beheren en dankzij slimme integratie van social media mooi dynamisch. De site gaat zo niet aan haar doel voorbij en biedt een mooie online entree.

Tijdens de coronacrisis

Een afhaalmenu was snel toegevoegd en werd nog sneller populair, tijdens de coronacrisis. Daar hoefde geen webontwikkelaar meer aan te pas te komen. Het bewijst hoe fijn het is om een eenvoudige website te hebben die goed beheerd kan worden.

Eetcafé met Engelse pubsfeer