Ritra.nl

Voor het ontwerp en de functionaliteit van een bestaande website is ooit met zorg gekozen. Vernieuwingen in de technologie van het internet kunnen echter vragen om een update van de website. Ook de veranderende smaak voor wat mooi is kan aanzetten tot een herontwerp van de website. Ik realiseerde de uitwerking in WordPress en gaf een verouderd thema op maat een tweede leven.

Update voor maatwerk WordPress

Een update voor een maatwerk WordPress site vraagt om zorgvuldig werk, waarbij een nieuwe stijl wordt toegepast met behoud en soms ook uitbreiding van bestaande functionaliteiten. Stapsgewijs werden templates opnieuw uitgewerkt. Functionaliteiten werden modulair toegevoegd.

Responsive redesign

Verouderde sites zijn soms beperkt geoptimaliseerd voor mobiele apparaten, terwijl voor een nieuwe site responsiveness vanzelfsprekend is. Wat als de oude site wel bevalt, maar niet werkt op mobiele apparaten? Dan werk ik dat uit in een responsive redesign met het beste van beide werelden.

Expediteur