Derustplek.nl

Deze website brengt uitgebreide informatie samen ter coördinatie van een ambitieus plan om landelijk klaar te staan voor hulpbehoevenden. Zowel qua inhoud als functie is de site er daarom op gebouwd om niet alleen de hulpbehoevenden, maar ook de hulpgevenden te ondersteunen. Deze verschillende doelgroepen worden duidelijk onderscheiden om ze na de goede aanloop samen te kunnen brengen.

Netwerk van huizen