Squizo.nl

Een leuke activiteit voor een school die zijn moderne kant wilt laten zien. Dat is het uitgangspunt van een mobile game waarin een quiz is verpakt. De quiz leidt bezoekers van de open dag door de school aan de hand van een serie vragen. Elk antwoord levert een letter op, waarmee de deelnemer een woord kan maken. Dit kan worden ingezonden voor deelname. Er worden gebruikersgegevens verzameld voor de uitreiking van een prijs.

Leuke activiteit voor open dag

Veel potentiële toekomstige leerlingen bezoeken op één dag meerdere open dagen van verschillende scholen. De betrokkenheid kan dan laag zijn. Met een leuke activiteit voor de open dag, zoals deze moderne digitale quiz, betrek je de bezoekers meer bij de mogelijkheden op de school. Ze blijven langer rondkijken en het bezoeker blijft beter hangen. Bovendien maak je iemand blij met een welverdiende prijs!

Online mobiele game

Bezoekers van de open dag kunnen hun eigen mobiele telefoon gebruiken voor deelname aan het spel. De game kan via internet worden geopend. Daarbij is rekening gehouden met alle verschillende mobiele apparaten en schermgroottes. Als de internetverbinding even wegvalt, of de pagina wordt ververst, blijft de invoer gewoon behouden. Zo wordt een goede ervaring gerealiseerd.

In samenwerking met

Open dagen app