Kijketalages.nl

Is een website niet een soort online etalage? Je kan je neus in ieder geval tegen je scherm drukken voor deze website, een eenvoudige maar doeltreffende website voor een etaleur. Op basis van WordPress, met volledige controle over de inhoud door alle onderdelen van een pagina onafhankelijk van elkaar herbruikbaar te maken. Pagina’s kunnen naar hartelust worden aangevuld voor verdere presentatie van het eigen bedrijf en voor zoekmachineoptimalisatie voor de website.

Controle over de presentatie

Op basis van het WordPress CMS zijn extra velden afgestemd op het design van de website. Daarmee krijgt de beheerder fijne controle over de inhoud van de presentatie. Secties van de site kunnen herhaald worden met andere inhoud. Hieronder valt ook de Instagram slider met foto’s van het eigen Instagram profiel.

Responsive website voor etaleur

Van grote tot kleine schermen, wie op details let ziet telkens een pixel-precieze presentatie. Van mobiel tot en met desktop is het ontwerp afgestemd op de beschikbare ruimte. Informatie wordt zo altijd netjes getoond, ongeacht het apparaat van de bezoeker. Van de beheerder vereist het geen extra werk.

Ontwerp door

Zelfstandig etalagiste