Privacy statement

transparant over

jouw gegevens

Privacy statement

Verwerker/subverwerker

Voor uitvoerende werkzaamheden worden data verwerkt. Dit betreft klantgegevens, benodigd voor facturatie, en projectgegevens. Onder projectgegevens vallen ook database back-ups en kopieën voor ontwikkeling. De gegevens worden verwijderd als is aangegeven de samenwerking beëindigd is, of als mij gedurende een periode van meer dan 3 maanden niet meer is gevraagd om te werken aan een applicatie of website. Tot die tijd worden projectgegevens bewaard om snel te kunnen reageren op nieuwe wensen/opdrachten. De toegang tot de gegevens wordt beperkt en de gegevens worden altijd beveiligd opgeslagen. De methode van overdracht voor het aanleveren van projectgegevens is je eigen verantwoordelijkheid. Als ik als subverwerker tekortkomingen zie in jouw verwerkingsproces, zal ik je daarvan op de hoogte brengen.

Beveiligingscontract

Als je het beveiligingscontract voor WordPress afneemt, worden dagelijks database backups van je site gemaakt. Tevens wordt het uitkomen van relevante beveiligingsupdates gemonitord en indien nodig zo snel mogelijk toegepast. Dit proces wordt beheerd via InfiniteWP. Backups worden twee dagen bewaard op on-site storage. De verantwoordelijkheid voor de beveiliging van die omgeving ligt bij de hoster, die je zelf kiest. In overeenstemming met de klant kan gekozen worden voor off-site storage. Bij off-site storage zijn het dataverwerkingsbeleid van de betreffende aanbieder en verantwoordelijkheid daarvoor van toepassing.

Open-roads.nl

Op open-roads.nl worden met behulp van Google Analytics gegevens verzameld over het gebruik van de website. De periode van retentie is onaangepast ten opzichte van de standaardinstellingen die zijn gegeven door Google. Op aanvraag kan verzameling van toekomstige gegevens worden uitgesloten op basis van een IP adres.

Eigendom van data

Jij blijft als opdrachtgever/afnemer/dataverstrekker eigenaar van de data die uit je bezit komen. Daarom kan je te allen tijde de gegevens opvragen die ik van je in mijn bezit heb. Houd wel rekening met een verwerkingsduur van 30 dagen voor de aanlevering van die gegevens.

Datalek

In het geval van een datalek wordt dit intern vastgelegd en binnen 72 uur na kennisneming overwogen of er een wettelijke verplichting is voor het informeren van de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkene(n).